Zásilku do Koreje

Technické údaje:
hliníková fólie s lakovou
1235-O
42um s VMCH povlakem
Použitá pro vytápění utěsnění materiálu PVC

ZCM
1

Vlastnosti:

• Výborné vodní páry difúzního odporu,

• snadno se čistí a udržuje

• Třída 0 požární klasifikaci do BS 476 část 6 a 7

• Odolný a vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání