પૂર્વ એશિયામાં જહાજી માલ

ટેકનિકલ માહિતી:
એલ્યુમિનિયમ વરખ laminator
8011-H22
સૂક્ષ્મ પડ સાથે 60um
HVAC નળીનો રક્ષણ માટે ઉપયોગ

સુવિધાઓ:
• ઉત્તમ જળ બાષ્પ ફેલાવો પ્રતિકાર,
• સરળ સાફ અને જાળવવા માટે
• વર્ગ 0 આગ વર્ગીકરણ 476 ભાગ BS 6 અને 7
યાંત્રિક દુરુપયોગ • ટકાઉ અને ઉચ્ચ પ્રતિકાર

zx1
ભારત-2