મધ્ય પૂર્વમાં જહાજી માલ

ટેકનિકલ માહિતી:
રોગાન અને embossment સાથે એલ્યુમિનિયમ વરખ
8011-H22
રોગાન સાથે 60um
HVAC નળીનો રક્ષણ માટે ઉપયોગ

Cof
ઈરાન 1

સુવિધાઓ:
• ઉત્તમ જળ બાષ્પ ફેલાવો પ્રતિકાર,
• સરળ સાફ અને જાળવવા માટે
• વર્ગ 0 આગ વર્ગીકરણ 476 ભાગ BS 6 અને 7
યાંત્રિક દુરુપયોગ • ટકાઉ અને ઉચ્ચ પ્રતિકાર