ការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុប

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស:
foil អាលុយមីញ៉ូម
1235 អូ
6/9/15 / 37um សម្រាប់អ៊ុតប្លាស្ទិក
laminate ជាមួយខ្សែភាពយន្តប្លាស្ទិចសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ឧស្សាហកម្មនៅ

លក្ខណៈពិសេស:
•ចំហាយទឹកល្អផ្សព្វផ្សាយតស៊ូ,
•ងាយស្រួលក្នុងការសមាតនិងរក្សា
•ថ្នាក់ចំណាត់ថា្នាក់ភ្លើង 0 ទៅ BS 476 ផ្នែកទី 6 និង 7
•ភាពធន់បានយូរនិងខ្ពស់ទៅនឹងការរំលោភបំពានមេកានិច

fh21
/ នាំចេញទៅអឺរ៉ុប /