Zásielku do východnej Ázie

Technické údaje:
hliníková fólia laminátor
8011-H22
60um s lamináciou
Slúži k ochrane vzduchotechnického potrubia

Vlastnosti:
• Výborné vodnej pary difúzneho odporu,
• ľahko sa čistí a udržuje
• Trieda 0 požiarnej klasifikácii do BS 476 časť 6 a 7
• Odolný a vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu

ZX1
India-2