Sändning till Europa

Tekniska data:
aluminiumfolie
1235-O
6/9 / 15 / 37um för lamine
Laminerad med plastfilm för industriell förpackning

Funktioner:
• Utmärkt Ångdiffusionsmotstånd,
• Lätt att rengöra och underhålla
• Klass 0 brandklass till BS 476 del 6 & 7
• Hållbar och hög motståndskraft mot mekanisk åverkan

fh21
/ Transport-till-europa /