Lô hàng sang châu Âu

Thông số kỹ thuật:
lá nhôm
1235-O
6/9 / 15 / 37um cho cán
nhiều lớp với bộ phim nhựa bao bì công nghiệp

Các tính năng:
• Tuyệt vời Hơi nước khuếch tán kháng,
• Dễ dàng để làm sạch và duy trì
• Lớp 0 phân loại lửa BS 476 phần 6 & 7
• kháng Durable và cao để lạm dụng cơ khí

fh21
/ Lô hàng-to-europe /